Cargol, treu banya, puja a la muntanya;   
cargol, treu vi,  puja al muntanyí.       

Cargol, treu banya, puja a la muntanya;        
cargol bover,  jo també vindré.

Cargol, treu banya, puja a la muntanya;    
cargol, treu vi, puja al muntanyí.        

Cargol, treu banya, baixa de la muntanya;    
cargol bover, jo també vindré.